Artykuł sponsorowany

Gdzie istnieje obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego?

Gdzie istnieje obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego?

Oświetlenie awaryjne to istotny element zapewniający bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania elektrycznego. W sytuacji, gdy tradycyjne oświetlenie przestaje działać, oświetlenie awaryjne umożliwia ewakuację osób znajdujących się w budynku oraz ułatwia działania służb ratunkowych. W Polsce istnieje wiele przepisów i norm, które regulują stosowanie tego rodzaju oświetlenia. Warto zatem przyjrzeć się, gdzie obowiązuje stosowanie oświetlenia awaryjnego i jakie są jego podstawowe funkcje.

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z polskimi przepisami, obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego dotyczy przede wszystkim budynków użyteczności publicznej oraz obiektów, w których przebywa duża liczba osób. Są to między innymi szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, centra handlowe, hotele czy kina. Oświetlenie awaryjne musi być również zainstalowane w miejscach pracy, gdzie brak światła może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. Ponadto, wymagane jest również w obiektach przemysłowych, magazynach oraz w budynkach wielorodzinnych, zwłaszcza na klatkach schodowych, korytarzach i parkingach podziemnych.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne dzieli się na dwie główne kategorie - oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie antypanikowe. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskazać drogę ewakuacji oraz miejsca, w których znajdują się wyjścia ewakuacyjne. W tym celu stosuje się specjalne lampy awaryjne, które są wyposażone w symbole graficzne wskazujące kierunek ewakuacji. Oświetlenie antypanikowe natomiast służy do oświetlania pomieszczeń o dużym zagęszczeniu osób, takich jak sale konferencyjne czy hale sportowe, aby ułatwić ich bezpieczne opuszczenie w razie awarii zasilania.

Normy i przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego

W Polsce obowiązujące normy dotyczące oświetlenia awaryjnego to przede wszystkim Polska Norma PN-B 02871 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego są również zawarte w przepisach BHP oraz w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ważne jest, aby podczas projektowania i instalacji oświetlenia awaryjnego uwzględnić wszystkie obowiązujące normy i przepisy, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.