Artykuł sponsorowany

Jakie uprawnienia trzeba posiadać, by obsługiwać dźwig?

Jakie uprawnienia trzeba posiadać, by obsługiwać dźwig?

W Polsce obsługa dźwigów jest zawodem wymagającym odpowiednich uprawnień oraz umiejętności. Właściwe kwalifikacje są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i uniknąć ewentualnych wypadków. W poniższym artykule przyjrzymy się, jakie uprawnienia trzeba posiadać, by obsługiwać dźwig oraz jakie są wymagania dotyczące wynajmu dźwigów w Mysłowicach.

Uprawnienia do obsługi dźwigów

Aby móc obsługiwać dźwig w Polsce, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. W zależności od rodzaju dźwigu i jego przeznaczenia, może to być uprawnienie do obsługi dźwigów samojezdnych, żurawi wieżowych, suwnic czy podnośników koszowych. Uprawnienia te można uzyskać po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Szkolenia te mogą być organizowane przez szkoły zawodowe, ośrodki szkoleniowe lub pracodawców.

Wymagania formalne

Aby przystąpić do szkolenia na uprawnienia do obsługi dźwigów, należy spełnić kilka wymagań formalnych. Po pierwsze, kandydat musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe. Po drugie, konieczne jest posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach oraz na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Wreszcie, kandydat musi posiadać aktualne zaświadczenie z Kasy Chorych o niezaleganiu ze składkami zdrowotnymi.

Kurs i egzamin

Szkolenie na uprawnienia do obsługi dźwigów trwa zazwyczaj kilka dni i obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. W trakcie kursu uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa pracy, budowę dźwigów, ich rodzaje i zastosowanie, a także obowiązki operatora dźwigu. Po ukończeniu szkolenia kandydaci przystępują do egzaminu przed komisją UDT, który składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu otrzymują uprawnienia do obsługi dźwigów, ważne przez okres 5 lat.

Wynajem dźwigów w Mysłowicach

Jeśli potrzebujemy wynająć dźwig w Mysłowicach, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy firma oferująca wynajem dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem z ważnymi uprawnieniami do obsługi dźwigów. Ponadto, warto sprawdzić, czy dźwigi są regularnie serwisowane i posiadają aktualne badania techniczne. Wreszcie, warto porównać ceny wynajmu dźwigów w różnych firmach, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę.